VASERLIPO

VASERLIPO กำจัดไขมันส่วนเกิน
ด้วยโปรแกรม มหัศจรรย์แห่งการยกกระชับสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น เอว ท้อง สะโพก แขน ก้น เห็นผลเร็ว มีความปลอดภัยสูงนวัตกรรมใหม่..ในการดูดไขมัน โดยใช้ของเหลวเป็นตัวนำพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงไปทำให้เกิดความร้อนทำให้เกิดการทำลายเฉพาะส่วนไขมันจากก้อนไขมันที่คล้ายเนยแข็งจะกลายเป็นของเหลวอย่างง่ายดายดังนั้นจะทำให้สามารถดูดไขมันได้อย่างนุ่มนวลมาก บริเวณที่ทำการดูดไขมันก็จะได้รับความบอบช้ำน้อย

ราคา พิเศษ! 9,900. บาท

 

 

ด้วยโปรแกรม มหัศจรรย์..แห่งการยกกระชับสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น เอว ท้อง สะโพก แขน ก้น เห็นผลเร็ว

มีความปลอดภัยสูงนวัตกรรมใหม่ในการดูดไขมัน โดยใช้ของเหลวเป็นตัวนำพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูง

ไปทำให้เกิดความร้อนทำให้เกิดการทำลายเฉพาะส่วนไขมันจากก้อนไขมันที่คล้ายเนยแข็งจะกลายเป็น

ของเหลวอย่างง่ายดายดังนั้นจะทำให้สามารถดูดไขมันได้อย่างนุ่มนวลมาก บริเวณที่ทำการดูดไขมัน

ก็จะได้รับความบอบช้ำน้อย